Υπηρεσίες

Το ιατρείο μας παρέχει τις παρακάτω ολοκληρωμένες κτηνιατριακές υπηρεσίες:

 • Παθολογικό

 • Δερματολογικό

 • ΩΡΛ

 • Γαστρεντερολογικό

 • Καρδιολογικό

 • Ενδοκρινολογικό

 • Νευρολογικό

 • Χειρουργικό

 

 • Μαιευτικό

 • Οφθαλμολογικό

 • Οδοντιατρικό

 • Μεταγγίσεις Αίματος

 • Υπέρηχος Κοιλίας

 • Ακτινολογικό(ψηφιακό)

 • Μικροβιολογικό

 • Αιματολογικές εξετάσεις*

 • Βραχυχρόνια νοσηλεία

 • Microchip

 • Εμβολιασμοί

 • Τροφές

 • Αξεσουάρ

 • Κτηνιατρικό φαρμακείο

 • Γραφείο παραγωγικών ζώων

 • Υπηρεσίες για παραγωγικά ζώα  (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, πτηνά)

 • Φάρμακα  για παραγωγικά ζώα

*Εκτελούνται οι περισσότερες αιματολογικές εξετάσεις στις εγκαταστάσεις και τους αιματολογικούς αναλυτές του κτηνιατρείου και παρέχονται άμεσα αποτελέσματα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.