Απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικευμένος στην απεικονιστική διαγνωστική.

1.  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. ΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ